I. przedsiębiorca

poradnik prawny

Kto NIE może ogłosić upadłości

  Istnieją podmioty, które z mocy prawa nie mogą ogłosić upadłości. Są to:

  • Skarb Państwa
  • jednostka samorządu terytorialnego (np. gmina)
  • uczelnia
  • publiczny samodzielny zakład opieki zdrowotnej (Uwaga- nie dotyczy to NZOZów)
  • instytucja i osoba prawna utworzona w drodze ustawy (co do zasady)
  • osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne

 

Wyszukiwarka porad prawnych:

Szuka w całym serwisie