UPADŁOŚĆ

I. przedsiębiorca

Jaki sąd ogłasza upadłość

  Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy. Do rozpoznania spraw o ogłoszenie upadłości właściwy jest sąd upadłościowy, właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika. Np. dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Nowym Sączu Właściwy będzie Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy